Flora & Fauna

De wijk Plaswijck is de groenste wijk van Gouda, waardoor regelmatige bijzondere bloemen, planten, bomen of dieren gespot worden in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn Rivierkreeften en bijzondere vogels als Aalscholvers en Visdiefjes.

De stichting is van mening dat de aanwezige groenvoorzieningen een belangrijkste bijdrage leveren aan het woonklimaat in de wijk. De foto's hieronder geven een impressie van de aanwezige flora en fauna in de wijk.

We willen u graag uitnodigen om uw foto’s van bijzondere of alledaagse dier- of plantensoorten naar de stichting te e-mailen via info@wervenbuurt.nl, zodat we deze foto's kunnen toevoegen aan het fotoarchief van de Wervenbuurt op de website.